Erasmus+ “Svi za struku, struka za sve!”

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar odobren je Erasmus+ projekt pod nazivom „Svi za struku, struka za sve!“ u okviru Ključne aktivnosti 1, područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ukupna vrijednost projekta je 68.359,00 EUR. Projektom su obuhvaćena obadva smjera ekonomist i upravni referent kojim se upućuju na obavljanje stručne prakse u Irsku.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava

Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir nastavnika koji će biti u pratnji učenika u Irsku

Odluka o odabiru tri nastavnika koji će biti u pratnji učenika u Irsku 

Roditeljski sastanak – 22. listopada 2021.