O knjižnici

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Školska knjižnica Ekonomske i birotehničke škole zajednička je za učenike Medicinske, Komercijalne i trgovačke te Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, a obuhvaća 326,5 m² knjižničnog i čitaoničkog prostora. Knjižnični fond četiriju škola sastoji se od približno 15 000 svezaka (oko 4 500 pripada našoj školi), 500 jedinica AV građe te 40 naslova stručnih i popularno-znanstvenih časopisa.

Knjižni se fond većinom sastoji od lektirnih djela i stručne literature, a ostatak pripada beletristici te knjigama iz različitih područja znanja. Osim posudbe knjiga, učenici u knjižnici mogu posuđivati AV građu (CD-e, DVD-e), koristiti referentnu zbirku (enciklopedije, rječnike, leksikone) te provoditi svoje slobodno vrijeme (čitati, učiti, pisati zadaće).

Radno vrijeme knjižnice: svakim radnim danom od 8.00 do 19.00 sati

Knjižničarka: Alica Bačeković Pavelić, prof. i dipl. bibl.

telefon: 043 247 797

e-mail knjižnice: knjiznica.ebb@gmail.com

Povijest knjižnice

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar djeluje od 1955. godine kada je osnovana Srednja ekonomska škola u Bjelovaru. Nastava se odvijala u prostoru zgrade Gimnazije, a predavači su bili gimnazijski profesori. Tako je bilo do 1. kolovoza 1957. kada se škola potpuno osamostalila, a za ravnatelja je postavljen profesor Milan Bobić. Krajem školske godine 1957./58. tiskan je prvi školski izvještaj u kojemu je prikazan trogodišnji rad škole i u kojemu postoje podaci o školskoj knjižnici. U knjižnici se tada nalazila 191 knjiga. Uglavnom se nabavljala stručna literatura te nekoliko najpotrebnijih stručnih časopisa i listova. Prva knjiga kupljena je 20. ožujka 1957. godine, a knjižnicu je vodila profesorica Maja Salopek.

Školska godina 1960./61. bila je posebno značajna za Ekonomsku školu jer se, zajedno s Trgovačkom školom te Školom učenika u privredi, preselila u novu zgradu u današnjoj Ulici dr. Ante Starčevića 26. Šk. god. 1961./62. knjižnica posjeduje 1500 stručnih knjiga i oko 25 stručnih i pedagoških listova i časopisa, a u njoj radi profesor Zvonimir Novoselec. Točni podaci o veličini knjižnice nisu poznati (oko 50 m²), ali je poznato da se uz prostor knjižnice nalazila i čitaonica u kojoj su u određene dane učenici mogli čitati knjige, časopise i novine.

Prva knjiga inventara počinje se voditi 1969. godine. Najduže je u knjižnici radio profesor hrvatskoga jezika Gajo Veljačić (od 1963. do 1995.) Reorganizacijom Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje 1991. godine knjižni je fond raspodijeljen po školama tako da 1992. godine iz fonda Ekonomske i birotehničke škole 1501 svezak dobiva Trgovačka škola, a 49 Ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar. Knjižnica se tada, radi nedostatka učionica, seli u neadekvatan prostor od 16 m² i tu ostaje do 2008. godine. O sustavnome radu knjižnice se ne može govoriti jer se za poslove knjižničara dodjeljivalo svega dva sata tjedno.

Od 1995. godine na pola radnog vremena u knjižnici radi profesorica hrvatskoga jezika Radojka Abramović. Krajem 2003. godine kupljen je knjižnični program Metel.win za računalno poslovanje te se započinje s unošenjem knjižničnog fonda u računalnu bazu. Šk. god. 2004./2005. škola prvi puta zapošljava diplomiranog knjižničara, Alicu Bačeković, i to na pola radnog vremena. U listopadu 2007. škola dobiva puno radno vrijeme knjižničara, a početkom 2008. godine se seli u novi prostor. Knjižnica se seli tijekom veljače 2008. te knjižnični i čitaonički prostor od 326,5 m² dijeli s Medicinskom, Komercijalnom i trgovačkom te Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom. Opremljena je računalima za knjižnično poslovanje, a knjižnične fondove svih škola mogu koristiti svi učenici i djelatnici škola.