Rokovi

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

ZAVRŠNI RAD:
Utvrđivanje i prijedlog tema za završni rad: do 20. listopada 2020.
Izbor teme završnog rada: do 31. listopada 2020.

LJETNI ROK:
Prijava završnog rada: do 30. ožujka 2021.
Izrada i predaja završnog rada: do 28. svibnja 2021.
Obrana završnog rada: od 8. do 11. lipnja 2021.
Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu: 1. srpnja 2021.

JESENSKI ROK:
Prijava završnog rada: do 6. srpnja 2021.
Izrada i predaja završnog rada: do 13. kolovoza 2021.
Obrana završnog rada: 26. kolovoza 2021.
Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu: 31. kolovoza 2021.