Rokovi

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

ZAVRŠNI RAD:
Utvrđivanje i prijedlog tema za završni rad: do 20. listopada 2021. 
Izbor teme završnog rada: do 29. listopada 2021. 

LJETNI ROK:
Prijava završnog rada: do 31. ožujka 2022. 
Izrada i predaja završnog rada: do 27. svibnja 2022.
Obrana završnog rada: od 13. do 17. lipnja 2022.
Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu: 24. lipnja 2022.

JESENSKI ROK:
Prijava završnog rada: do 7. srpnja 2022. 
Izrada i predaja završnog rada: do 16. kolovoza 2022.
Obrana završnog rada: 25. kolovoza 2022.
Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu: 31. kolovoza 2022.