Dopunska, dodatna i fakultativna nastava

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Dopunska, dodatna i fakultativna nastava u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar u školskoj godini 2022./2023.

Dopunska nastava Predmet Broj sati
Mirjana Erceg, dipl.oec.
Računovodstvo troškova i imovine za druge razrede
jedan sat
Biljana Ilkoski, dipl.oec.
Računovodstvo proizvodnje i trgovine za treće razrede
jedan sat
Dejana Končar, dipl. ing. mat.
Matematika za prve razrede
jedan sat
Branka Mišir, prof.
Matematika za druge razrede
jedan sat
Ivana Plh Bosanac, prof.
Engleski jezik za prve razrede
jedan sat
Žaklina Marčinković Ambrozić, prof.
Geografija/Zemljopis za prve razrede
jedan sat
Vesna Pavković Dončević, dipl.ing.
Informatika za prve razrede
jedan sat
Dodatna nastava Predmet Broj sati
Sanela Galiat, prof.
Hrvatski jezik – pripreme za državnu maturu
jedan sata
Dejana Končar, dipl. ing. mat.
Matematika – pripreme za državnu maturu za četvrte razrede
dva sata
Dejana Končar, dipl. ing. mat.
Matematika – pripreme za državnu maturu za treće razrede
jedan sat
Danijela Feliks, prof.
Latinski jezik
jedan sat
Smiljka Bujić, prof.
Engleski jezik – pripreme za državnu maturu viša razina
jedan sat
Ljiljana Srebrenović, prof
Engleski jezik – pripreme za državnu maturu niža razina
jedan sat
Željkica Crnković, prof.
Francuski jezik – pripreme za polaganje francuske jezične diplome DELF
jedan sat
Fakultativna nastava Predmet Broj sati
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 1.A
dva sata
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 2.A
dva sata
Tea Coha, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 3.A
dva sata
Snježana Krznarić, prof
Njemački jezik – drugi strani jezik 4.A
dva sata
Snježana Ognjačević, prof.
Povijest za treće i četvrte razrede
dva sata
Gabriela Kralj Bartovčak, struc.spec.oec., mag.oec.,
Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte I (treći razredi)
dva sata
Gabriela Kralj Bartovčak, struc.spec.oec., mag.oec.,
Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte II (četvrti razredi)
dva sata