Dopunska, dodatna i fakultativna nastava

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Dopunska, dodatna i fakultativna nastava u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar u školskoj godini 2021./2022.

Dopunska nastava Predmet Broj sati
Mirjana Erceg, dipl.oec.
Računovodstvo troškova i imovine za druge razrede
jedan sat
Nikolina Stanivuković Medak, dipl.oec
Računovodstvo proizvodnje i trgovine za treće razrede
jedan sat
Emina Kušec univ. bacc. math.
Matematika za prve razrede
jedan sat
Emina Kušec univ. bacc. math.
Matematika za druge razrede
jedan sat
Žaklina Marčinković Ambrozić, prof.
Geografija/Zemljopis za prve razrede
jedan sat
Dodatna nastava Predmet Broj sati
Sanela Galiat, prof.
Hrvatski jezik – pripreme za državnu maturu
jedan sata
Dejana Končar, dipl. ing. mat.
Matematika – pripreme za državnu maturu
dva sata
Branka Mišir, prof.
Matematika za treće razrede
jedan sat
Danijela Feliks, prof.
Latinski jezik
jedan sat
Smiljka Bujić, prof.
Engleski jezik pripreme za natjecanja
jedan sat
Ljiljana Srebrenović, prof
Engleski jezik – pripreme za državnu maturu
jedan sat
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – pripreme za državnu maturu
jedan sat
Željkica Crnković, prof.
Francuski jezik – pripreme za polaganje francuske jezične diplome DELF
jedan sat
Fakultativna nastava Predmet Broj sati
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 1.A
dva sata
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 2.A
dva sata
Tatjana Grđan
Njemački jezik – drugi strani jezik 3.A
dva sata
Snježana Krznarić, prof
Njemački jezik – drugi strani jezik 4.A
dva sata
Snježana Ognjačević, prof.
Povijest za treće i četvrte razrede
dva sata