Dopunska, dodatna i fakultativna nastava

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Dopunska, dodatna i fakultativna nastava u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar u školskoj godini 2020./2021.

Dopunska nastava Predmet Broj sati
Branka Mišir, prof.
Matematika za druge razrede
jedan sat
Petra Ćurković, prof.
Matematika za prve razrede
jedan sat
Biljana Ilkoski, dipl.oec.
Računovodstvo za druge razrede
jedan sat
Nikolina Stanivuković Medak, dipl.oec.
Računovodstvo za treće i četvrte razrede
jedan sat
Dodatna nastava Predmet Broj sati
Sanela Galiat, prof.
Hrvatski jezik – pripreme za državnu maturu
dva sata
Dejana Končar, dipl. ing. mat.
Matematika – pripreme za državnu maturu
dva sata
Petra Ćurković, prof.
Matematika – pripreme za državnu maturu
jedan sat
Smiljka Bujić, prof.
Engleski jezik
jedan sat
Ljiljana Srebrenović, prof.
Engleski jezik – pripreme za državnu maturu
jedan sat
Danijela Feliks, prof.
Latinski jezik
jedan sat
Fakultativna nastava Predmet Broj sati
Snježana Ognjačević, prof.
Povijest za treće i četvrte razrede
dva sata
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik 2.A, 3.A i 4.C
po dva sata
Tatjana Grđan
Njemački jezik 1.A
dva sata