Dopunska, dodatna i fakultativna nastava

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Dopunska, dodatna i fakultativna nastava u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar u školskoj godini 2022./2023.

Dopunska nastava Predmet Broj sati
Mirjana Erceg, dipl.oec.
Računovodstvo troškova i imovine za druge razrede
jedan sat
Lorena Božičković Banovac, dipl.oec.
Računovodstvo proizvodnje i trgovine za treće razrede
jedan sat
Vesna Pavković-Dončević, dipl. ing. mat
Matematika za prve razrede
jedan sat
Žaklina Marčinković Ambrozić, prof.
Geografija/Zemljopis za prve razrede
jedan sat
Vesna Pavković Dončević, dipl.ing.
Informatika za prve razrede
jedan sat
Dodatna nastava Predmet Broj sati
Sanela Galiat, prof.
Hrvatski jezik – pripreme za državnu maturu
jedan sata
Emina Kušec, mag. educ. math.
Matematika – pripreme za državnu maturu za četvrte razrede
dva sata
Danijela Feliks, prof.
Latinski jezik
jedan sat
Smiljka Bujić, prof.
Engleski jezik – pripreme za državnu maturu viša razina
jedan sat
Ljiljana Srebrenović, prof
Engleski jezik – pripreme za državnu maturu niža razina
jedan sat
Željkica Crnković, prof.
Francuski jezik – pripreme za polaganje francuske jezične diplome DELF
jedan sat
Fakultativna nastava Predmet Broj sati
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 1.A
dva sata
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 2.A
dva sata
Snježana Krznarić, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 3.A
dva sata
Tea Coha, prof.
Njemački jezik – drugi strani jezik 4.A
dva sata
Snježana Ognjačević, prof.
Povijest za treće i četvrte razrede
dva sata
Gabriela Kralj Bartovčak, struc.spec.oec., mag.oec.,
Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte I (treći razredi)
dva sata
Gabriela Kralj Bartovčak, struc.spec.oec., mag.oec.,
Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte II (četvrti razredi)
dva sata