Raspored individualnih informacija s nastavnicima

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar
Nastavnik/ca Dan Vrijeme
1. Aušperger, Saša
2. Balić, Maja
3. Bujić, Smiljka
4. Crnković, Željkica
5. Ćurković, Nataša
6. Čavić, Kristina
7. Dragičević, Marko
8. Dušek, Marija
9. Erceg, Mirjana
10. Feliks, Danijela
11. Galiat, Sanela
12. Coha, Tea
13. Hohnjec, Aleksandra
14. Ilkoski, Biljana
15. Jareb, Ivanka
16. Juranić, Kristina
17. Kanjka, Matea
18. Klemić, Josipa
19. Končar, Dejana
20. Kozić, Katarina
21. Kralj Bartovčak, Gabiela
22. Krznarić, Snježana
23. Kušec, Emina
24. Marčinković Ambrozić, Žaklina
25. Marković, Rajka
26. Milčić, Robert
27. Mišir, Branka
28. Obran, Dario
29. Ognjačević, Snježana
30. Ognjačević, Sonja
31. Pavković Dončević, Vesna
32. Pinter, Sanja
33. Plažanin, Nina
34. Plh Bosanac, Ivana
35. Popović Kaličanin, Radmila
36. Radić Parlov, Radmila
37. Risović, Gorica
38. Savić, Ana
39. Srebrenović, Ljiljana
40. Stanivuković Medak, Nikolina
41. Šostarec, Gordana
42. Urh, Blaženka