Škola ambasador EU parlamenta- EPAS

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar
U školskoj godini 2023./2024. priključili smo se programu Škola ambasador Europskog parlamenta. Europska parlamentarna demokracija, aktivno građanstvo i razumijevanje vlastitih prava i obveza državljana EU su u fokusu ovog programa kojeg provodi svaka od uključenih škola ambasadora europskog parlamenta.
 
Cilj programa je podići razinu svijesti mladih o Europskoj uniji, europskim vrijednostima, europskoj parlamentarnoj demokraciji i ulozi europskog parlamenta.
 
Ukratko, nastavnici i učenici imenuju se ambasadorima seniorima i ambasadorima juniorima u školama odabranima za sudjelovanje u programu i zaduženi su za njegovu provedbu. Ambasadori u školi uspostavljaju info-točku za informiranje o aktivnostima vezanima za EU i europske institucije, sudjeluju u organiziranju tematskih aktivnosti i događaja povodom Dana Europe.
 
Nakon uspješnog završetka programa škole dobivaju certifikat škole ambasadora, dok njihovi ambasadori seniori i ambasadori juniori dobivaju certifikate na svečanostima koje organizira lokalni ured za vezu Europskog parlamenta, vrlo često u prisutnosti zastupnika u Europskom parlamentu, nacionalnih i lokalnih tijela i partnera. Nastavnici i učenici također mogu dobiti mogućnost sudjelovanja na sastancima Euroscole u Strasbourgu ili drugim događanjima koje Europski parlament organizira u državama članicama i u Bruxellesu ili Strasbourgu.