Popis lektirnih djela

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Književna ispitna djela za školski esej za višu razinu ispita:

1. Balzac, Honoré de: Otac Goriot
2. Camus, Albert: Stranac
3. Nehajev, Milutin Cihlar: Bijeg
4. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna
5. Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević)
6. Kafka, Franz: Preobrazba
7. Kovačić, Ante: U registraturi
8. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi
9. Krleža, Miroslav: Povratak Filipa Latinovicza
10. Marinković, Ranko: Kiklop
11. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići
12. Salinger, Jerome David: Lovac u žitu
13. Shakespeare, William: Hamlet
14. Sofoklo: Antigona

Književna ispitna djela za školski esej za osnovnu razinu ispita:

1. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna
2. Hrvatsko pjesništvo (Dobriša Cesarić, Antun Gustav Matoš)
3. Ibsen, Henrik: Nora
4. Kovačić, Ante: U registraturi
5. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi
6. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići
7. Shakespeare, William: Hamlet
8. Sofoklo: Antigona