Popis lektirnih djela

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

U školskoj godini 2022./2023. ispituju su sljedeća književna djela:


1. Ujević, Tin, izbor iz poezije
2. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
3. Novak, Vjenceslav, Posljednji Stipančići
4. Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladog Werthera.