„Baš je IN biti GREEN/ It is IN to be GREEN“

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Učenici 1.b. razreda pridružili su se eTwinning projektu „Baš je IN biti GREEN/ Is is IN to be GREEN“. Uz našu školu, u projektu sudjeluju škole iz Požege, Slatine, Biograda na moru i Virovitice a projekt je okupio 39 nastavnika i 195 učenika.

Djelovanje u području klime trinaesti je od sedamnaest Ciljeva održivog razvoja (17 Sustainable Development Goals (SDGs)). Ciljeve su odredili Ujedinjeni narodi kao dio Agende za održivi razvoj 2030. Agenda je pokrenuta 2015. godine, a usvojile su je 193 zemlje.

Budući da sve zemlje osjećaju razorne učinke klimatskih promjena svi zajedno moramo djelovati. Projektne aktivnosti namijenjene su upoznavanju i sudjelovanju učenika u aktivnostima vezanim uz Ciljeve održivog razvoja osobito u djelovanju u području klime, spoznavanje važnosti modela Reduce- Reuse- Recycle (R-R-R) kao i održive (zelene) potrošnje. Projekt čini sedam aktivnosti, od kojih su neke aktivnosti samostalne a određene kolaborativne među svim sudionicima projekta.

U projektu smo izradili informativne materijale o 8 cilju održivog razvoja „Dostojanstven rad i gospodarski rast“, kreirali smo letke o Klimatskim promjenama te njihovom utjecaju na gospodarstvo svijeta, osmislili smo „zeleni izazov“, koji smo uz pomoć ravnatelja i realizirali na razini škole. U svim učionicama su postavljeni spremnici za razvrstavanje papira i plastike, kao i spremnik za plastične čepove koje ćemo prikupljati i dostaviti za nabavku skupih lijekova. Do kraja nastavne godine još je nekoliko aktivnosti koje ćemo odraditi i zaokružiti priču o ciljevima održivog razvoja i djelovanju u području klime.