Kontakti

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar  

Brojevi telefona:
ravnatelj:  043/244-029
tajništvo:  043/277-029
zbornica: 043/277-027
pedagoginja: 043/277-026
knjižnica: 043/247-797                 
računovodstvo: 043/277-030
fax:  043/277-028
OIB Škole  28752247653

IBAN: HR5023400091110694240  Privredna banka Zagreb

e-mail:
ebb-tajnistvo@bj.t-com.hr
tajnistvo@ss-ekonomskaibirotehnicka-bj.skole.hr

Posjetite nas