Učenička zadruga Lucrum

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

8. studenog 2017. u našoj Školi osnovana je učenička zadruga. Učenici i nastavnici su zajedno odabrali ime zadruge – “Lucrum” (lat. lucrum – dobitak, profit)

Što je učenička zadruga?

Učenička zadruga LUCRUM je dragovoljna interesna učenička organizacija, koja pridonosi postizanju odgojno-obrazovnih i društveno-gospodarskih ciljeva škole jer kao oblik izvannastavne aktivnosti učenicima omogućuje stjecanje radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga i društvenog odgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena. Učenici uključeni u zadrugu, kroz različite sekcije, pod vodstvom nastavnika mentora razvijaju svoje sklonosti, interese i sposobnosti te stječu, produbljuju i primjenjuju biološka, tehnička, gospodarska, društvena i srodna znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegovog planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada. U zadruzi se posebno razvijaju i njeguju radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, stječu znanje i svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanja baštine i pučkog stvaralaštva, učenici se profesionalno informiraju i usmjeravaju, te se stvaraju preduvjeti za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Tko može postati članom zadruge?

Članom Zadruge može postati svaki učenik Škole, roditelj učenika člana Zadruge, nastavnici mentori i ostali stručnjaci koji sudjeluju u radu. Članovi Zadruge mogu biti učenici koji su završili Školu i njihovi roditelji, vanjski suradnici, donatori i pokrovitelji, stručnjaci i pojedinci koji nalaze svoj interes u promicanju učeničkog zadrugarstva i potpori ostvarenju ciljeva i zadaća Zadruge. Učenici članovi nazivaju se mladim zadrugarima. Najvrjedniji učenici zadrugari stječu pravo sudjelovanja na različitim smotrama, susretima i natjecanjima učeničkih zadruga Hrvatske.

Sredstva zadruge

Novčana sredstva za djelovanje Zadruge stječu se:
• prodajom proizvoda i usluga nastalih radom učenika u Zadruzi,
• potporom iz državnoga, županijskoga i gradskog-općinskog proračuna,
• donacijama i sponzorstvom,
• darovima,
• iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Proizvode i usluge u promet stavlja Škola.

U koju sekciju se uključiti?

Učenik se može uključiti u jednu ili više sekcija, ovisno o svojim interesima. Sekcija je temeljna odgojno-obrazovna i radna jedinica zadruge. Sekcija ima voditelja nastavnika, a može imati jednog ili više suradnika. Naša zadruga ima ove sekcije:

SEKCIJA ZA IZRADU RUKOTVORINA OD PRIRODNIH I RECIKLIRANIH MATERIJALA
Voditeljica: Snježana Krznarić, nastavnica njemačkog jezika

U ovoj sekciji učenici se osposobljavaju za samostalan rad sa različitim materijalima i izradu ukrasnih i uporabnih predmeta, izradu suvenira, izradu božićnih i uskrsnih ukrasa, izradu prigodnih čestitki te stjecanje, produbljivanje znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada.

EKO SEKCIJA
Voditeljica : Radmila Popović Kaličanin, nastavnica kemije i biologije

Mladi ekolozi će presađivati sadnice ukrasnog bilja i cvijeća koje će na adekvatan način ponuditi tržištu i prodati. Osim toga, vode brigu o tome da naš okoliš uvijek bude pun zelenila i cvijeća. U ovoj sekciji cilj je razviti radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, produbiti znanje i svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanja baštine.

SEKCIJA ZA DIZAJN
Voditeljica: Blaženka Urh, nastavnica ekonomske grupe predmeta

U ovoj sekciji učenici će raditi u programima za dizajn i izradu promidžbenih materijala, raditi će u suvremenim medijima (portali, društvene mreže) čime se stvaraju preduvjeti za prijenos i praktičnu primjenu teoretskog znanja te suradnju s lokalnom zajednicom u kojoj učenici žive. Cilj ove sekcije je osposobiti učenike za samostalan rad sa različitim materijalima za dizajn te učiti učenike kako vlastite proizvode na adekvatan način ponuditi tržištu i prodati ih.

SEKCIJA ZA ŠIVANJE I IZRADU RADOVA OD TKANINE
Voditeljica: Ana Savić, nastavnica vjeronauka

U ovoj sekciji učenici će ručno i strojem za šivanje šivati torbe, ukrasne predmete, igračke te razmjenjivati ideje, razvijati kreativnost, surađivati s ostalim učenicima, nastavnicima i roditeljima, promovirati svoje proizvode, procijeniti omjer uloženog i dobivenog. Cilj ove sekcije je osposobiti učenike za samostalan rad sa različitim materijalima, za šivanje i izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od tkanina, te prodaju i stvaranje financijske samostalnosti vlastitom proizvodnjom.

Logo zadruge

ucenicka zadruga lucrum

Od samog početka se trudimo da naša zadruga bude malo poduzeće unutar škole koje će biti prepoznatljivo po svojem dizajnu te smo svi zajedno osmislili logo zadruge. Naši proizvodi se mogu pogledati i kupiti na našim prodajnim štandovima koje organiziramo tijekom školske godine u našem mjestu, te na smotrama učeničkih zadruga. Sva sredstva prikupljena na prodajnim izložbama namijenjena su humanitarnoj svrsi (potrebitim
učenicima naše škole) i nabavi materijala za rad zadruge.

Zadrugu je osnovala i pokrenula nastavnica ekonomske grupe predmeta Nikolina Stanivuković Medak koja je bila i predsjednica zadruge sve do školske godine 2020./2021. kada Marija Dušek preuzima vodstvo učeničke zadruge, a profesorica Stanivuković Medak ostaje aktivna u zadruzi kao tajnica.