Dani slobodne nastave

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Dani slobodne nastave su niz predavanja i radionica koje vode uvaženi stručnjaci iz gospodarstva, znanosti i kulture. Održavaju se neposredno prije Uskršnjih praznika i traju tri dana. Po ovom projektu je Ekonomska i birotehnička škola prepoznatljiva i jedinstvena jer je među prvima u Hrvatskoj ponudila svojim učenicima drugačije načine stjecanja znanja, a koji izlaze iz okvira klasične učioničke nastave. Svaki učenik je dužan biti nazočan barem na pet predavanja po vlastitom izboru, od kojih tri moraju biti iz struke za koju se učenik obrazuje.

Nastavnici škole dežuraju na predavanjima i vode evidenciju o prisutnosti učenika. Nakon projekta analiza se posjećenost, kvaliteta predavanja,
zanimljivost tema i utjecaja na uspjeh u redovnoj nastavi. Prvi Dani slobodne nastave održani su 1993. godine, a za njih je zaslužan bivši ravnatelj Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar profesor Vojislav Kranželić.