Djelatnici

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Nastavničko vijeće

Redni br. Prezime i ime Stručno zvanje Radno mjesto / nastavnik
1.
Štefanec, Vladimir
prof. njemačkog jezika i informacijskih znanosti
ravnatelj
2.
Kelemin Krce, Kristina
mag. paed
pedagoginja
3.
Bačeković Pavelić, Alica
prof. sociologije i kroatologije, dipl. bibliotekar
knjižničarka
4.
Aušperger, Saša
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
5.
Balić, Maja
mag. oec.
ekonomska grupa predmeta
6.
Božičković Banovac, Lorena
dipl. oec.
ekonomska grupa predmeta
7.
Bujić, Smiljka
prof. engleskog jezika i fonetike
engleski jezik
8.
Coha, Tea
mag. educ. njemačkog jezika i povijesti
njemački jezik
9.
Crnković, Željkica
prof. francuskog i ruskog jezika
francuski jezik, etika
10.
Ćurković, Nataša
mag.oec.
ekonomska grupa predmeta
11.
Čavić, Kristina
dipl. oec.
ekonomska grupa predmeta
12.
Dragičević, Marko
prof. hrvatskog jezika
hrvatski jezik
13.
Dušek, Marija
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
14.
Erceg, Mirjana
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
15.
Feliks, Danijela
prof. povijesti i latinskog jezika
latinski jezik
16.
Galiat, Sanela
prof. hrvatskog i poljskog jezika
hrvatski jezik
17.
Hohnjec, Aleksandra
dipl.oec
ekonomska grupa predmeta
18.
Ilkoski, Biljana
dipl.oec
ekonomska grupa predmeta
19.
Jareb, Ivanka
dipl. iur
pravna grupa predmeta
20.
Juranić, Kristina
dipl.inf.
informatika
21.
Kanjka, Matea
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
22.
Klemić, Josipa
prof. filozofije i povijesti
filozofija, etika i logika
23.
Kozić, Katarina
bacc. inf.
informatika
24.
Kralj Bartovčak, Gabriela
struc. spec. oec, mag. oec.
ekonomska grupa predmeta
25.
Krznarić, Snježana
prof. njemačkog i ruskog jezika
njemački jezik
26.
Kušec, Emina
mag. educ. math.
nastavnica matematike
27.
Kužela Delić, Iva
prof. hrvatskog jezika i povijesti
hrvatski jezik
28.
Marčinković-Ambrozić, Žaklina
prof. geografije
geografija
29.
Milčić, Robert
prof. kineziologije
tjelesna i zdravstvena kultura
30.
Mišir, Branka
prof. matematike
matematika
31.
Obran, Dario
prof. kineziologije
tjelesna i zdravstvena kultura
32.
Ognjačević, Snježana
prof. povijesti
povijest
33.
Ognjačević, Sonja
prof. engleskog jezika i fonetike
engleski jezik
34.
Pavković-Dončević, Vesna
dipl.ing. matematike
informatika
35.
Pinter, Sanja
prof. hrvatskog jezika
hrvatski jezik
36.
Plh Bosanac, Ivana
prof. engleskog jezika i pedagogije
engleski jezik
37.
Popović-Kaličanin, Radmila
prof. biologije i kemije
biologija i kemija
38.
Radić Parlov, Radmila
prof. geografije
geografija
39.
Risović, Gorica
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
40.
Savić, Ana
dipl. teolog
vjeronauk
41.
Srebrenović, Ljiljana
prof. engleskog jezika i etnologije
engleski jezik
42.
Stanivuković-Medak, Nikolina
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
43.
Šostarec, Gordana
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
44.
Urh, Blaženka
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
45.
Vitković, Josipa
prof. sociologije i kroatologije
sociologija
46.
Viljevac Barić, Vedrana
mag. psihologije
psiholog

Stručno - pedagoški djelatnici

Redni br. Prezime i ime Stručno zvanje Radno mjesto
1.
Kelemin Krce, Kristina
mag. paed.
pedagoginja
2.
Bačeković Pavelić, Alica
prof. sociologije i kroatologije, dipl. bibliotekar
Knjižničarka

Administrativni djelatnici

Redni br. Prezime i ime Radno mjesto
1.
Rajnović, Ivan
tajnik škole
2.
Antonić, Nada
rukovoditelj računovodstva
3.
Cesar, Ivanka
administrator
4.
Kovačić-Dončević, Ankica
financijski knjigovođa

Tehnički djelatnici

Redni br. Prezime i ime Radno mjesto
1.
Perković, Marinko
domar-kotlovničar
2.
Horvat, Ankica
spremačica
3.
Stojković, Vesna
spremačica
4.
Grünhut, Tanja
spremačica