Djelatnici

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Nastavničko vijeće

Redni br. Prezime i ime Stručno zvanje Radno mjesto / nastavnik
1.
Štefanec, Vladimir
prof. njemačkog jezika i informacijskih znanosti
ravnatelj
2.
Kelemin Krce, Kristina
mag. paed
pedagoginja
3.
Bačeković Pavelić, Alica
prof. sociologije i kroatologije, dipl. bibliotekar
knjižničarka
4.
Aušperger, Saša
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
5.
Balić, Maja
mag. oec.
ekonomska grupa predmeta
6.
Božičković Banovac, Lorena
dipl. oec.
ekonomska grupa predmeta
7.
Bujić, Smiljka
prof. engleskog jezika i fonetike
engleski jezik
8.
Coha, Tea
mag. educ. njemačkog jezika i povijesti
njemački jezik
9.
Crnković, Željkica
prof. francuskog i ruskog jezika
francuski jezik, etika
10.
Ćurković, Nataša
mag.oec.
ekonomska grupa predmeta
11.
Ćurković, Petra
mag. educ. matematike
matematika
12.
Čavić, Kristina
dipl. oec.
ekonomska grupa predmeta
13.
Dragičević, Marko
prof. hrvatskog jezika
hrvatski jezik
14.
Dušek, Marija
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
15.
Erceg, Mirjana
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
16.
Feliks, Danijela
prof. povijesti i latinskog jezika
latinski jezik
17.
Galiat, Sanela
prof. hrvatskog i poljskog jezika
hrvatski jezik
18.
Hohnjec, Aleksandra
dipl.oec
ekonomska grupa predmeta
19.
Ilkoski, Biljana
dipl.oec
ekonomska grupa predmeta
20.
Jareb, Ivanka
dipl. iur
pravna grupa predmeta
21.
Juranić, Kristina
dipl.inf.
informatika
22.
Kanjka, Matea
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
23.
Klemić, Josipa
prof. filozofije i povijesti
filozofija, etika i logika
24.
Končar, Dejana
dipl.ing. matematike
matematika
25.
Kozić, Katarina
bacc. posl. inf.
informatika
26.
Kralj Bartovčak, Gabriela
struc. spec. oec, mag. oec.
ekonomska grupa predmeta
27.
Krznarić, Snježana
prof. njemačkog i ruskog jezika
njemački jezik
28.
Kušec, Emina
mag. educ. math.
nastavnica matematike
29.
Marčinković-Ambrozić, Žaklina
prof. geografije
geografija
30.
Marković, Rajka
prof. pedagogije i sociologije
sociologija
31.
Milčić, Robert
prof. kineziologije
tjelesna i zdravstvena kultura
32.
Mišir, Branka
prof. matematike
matematika
33.
Obran, Dario
prof. kineziologije
tjelesna i zdravstvena kultura
34.
Ognjačević, Snježana
prof. povijesti
povijest
35.
Ognjačević, Sonja
prof. engleskog jezika i fonetike
engleski jezik
36.
Pavković-Dončević, Vesna
dipl.ing. matematike
informatika
37.
Pinter, Sanja
prof. hrvatskog jezika
hrvatski jezik
38.
Plažanin, Nina
prof. psihologije
psihologija
39.
Plh Bosanac, Ivana
prof. engleskog jezika i pedagogije
engleski jezik
40.
Popović-Kaličanin, Radmila
prof. biologije i kemije
biologija i kemija
41.
Radić Parlov, Radmila
prof. geografije
geografija
42.
Risović, Gorica
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
43.
Savić, Ana
dipl. teolog
vjeronauk
44.
Srebrenović, Ljiljana
prof. engleskog jezika i etnologije
engleski jezik
45.
Stanivuković-Medak, Nikolina
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
46.
Šostarec, Gordana
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
47.
Urh, Blaženka
dipl.oec.
ekonomska grupa predmeta
48.
Vitković, Josipa
prof. sociologije i kroatologije
sociologija

Stručno - pedagoški djelatnici

Redni br. Prezime i ime Stručno zvanje Radno mjesto
1.
Kelemin Krce, Kristina
mag. paed.
pedagoginja
2.
Bačeković Pavelić, Alica
prof. sociologije i kroatologije, dipl. bibliotekar
Knjižničarka

Administrativni djelatnici

Redni br. Prezime i ime Radno mjesto
1.
Antonić, Nada
rukovoditelj računovodstva
2.
Cesar, Ivanka
administrator
3.
Kovačić-Dončević, Ankica
financijski knjigovođa
4.
Rajnović, Ivan
tajnik škole

Tehnički djelatnici

Redni br. Prezime i ime Radno mjesto
1.
Perković, Marinko
domar-kotlovničar
2.
Horvat, Ankica
spremačica
3.
Mandić, Snježana
spremačica
4.
Stojković, Vesna
spremačica
5.
Grünhut, Tanja
spremačica