Izdavanje duplikata svjedodžbe

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

POSTUPAK IZDAVANJA DUPLIKATA SVJEDODŽBE

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar izdaje duplikat svjedodžbe u slučaju gubitka iste u tajništvu škole prema slijedećem postupku:

1. Popunjen Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe predaje se u tajništvu škole, isti se može preuzeti u prilogu ove obavijesti ili zatražiti u tajništvu
škole

2. Tajništvo izdaje Izviješće o izgubljenoj svjedodžbi koje podnositelj Zahtjeva nosi u Narodne novine

3. Podnositelj Zahtjeva dužan je platiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna sukladno članku 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/2016) i tarifnog broja 52. stavak 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17,
129/17,97/19.)

4. Sukladno odluci Školskog odbora podnositelj Zahtjeva plaća 50,00 kuna naknadu školi za izdavanje duplikata svjedodžbe

5. Duplikat svjedodžbe škola izdaje podnositelju Zahtjeva na njegovo traženje u pravilu istog dana a najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja
Zahtjeva.

Za dodatne informacije možete se obratiti tajništvu škole na telefon 043 277-029 ili putem e maila: ebb-tajnistvo@bj.t-com.hr