Politika privatnosti

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Uvjeti korištenja web stranice

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez odobrenja, odnosno koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu vlasniku usluge ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Svi tekstovi i fotografije na ovoj stranici vlasništvo su autora i vlasnika stranice. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar zadržava pravo izmjene kako bilo kojeg dijela, tako i cjelokupnog sadržaja objavljenog na ovim web stranicama, te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Ova web stranica može sadržavati i dokumente, fotografije, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove uvjete korištenja te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovim web stranicama.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

Obvezujemo se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica.

Posjetom ovoj stranici dajete suglasnost na obradu vaših podataka.

Sustav prikuplja minimalnu količinu podataka potrebnu za pojedine vrste obrade. Podaci prikupljani u svrhu analize broja posjeta se spremaju u svrhu obrade na period od 26 mjeseci, nakon kojeg se automatski brišu. Navedene podatke prikupljati ćemo na neodređeno vrijeme i koristiti isključivo u svrhu analitike, što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga i mogućnosti stranice na zadovoljstvo korisnika. Obvezujemo se da navedene podatke nećemo učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

KONTAKT FORME

Korištenjem kontakt forme na našim stranicama od Vas tražimo neke podatke. Podatke koje tražimo od Vas putem forme koristimo isključivo radi komunikacije sa Vama, kako bi pružili čim kvalitetniju uslugu. Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar neće nikada podijeliti osobne podatke prikupljene putem kontakt forme.

UGRAĐENI SADRŽAJ S DRUGIH WEB STRANICA

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

S kim dijelimo vaše podatke

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar neće podijeliti Vaše osobne podatke niti ih učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg pristanka.

Kontakt podaci voditelja obrade podataka

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43000 Bjelovar  

Brojevi telefona:
ravnatelj:  043/244-029
tajništvo:  043/277-029
računovodstvo: 043/277-030
fax:  043/277-028

e-mail:
ebb-tajnistvo@bj.t-com.hr
tajnistvo@ss-ekonomskaibirotehnicka-bj.skole.hr