Javna nabava

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Školski odbor Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na prijedlog ravnatelja škole na 1. sjednici održanoj 5. lipnja 2017. godine, donosi PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI