Vijeće roditelja

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar
Razred Roditelj
1.A
Borislav Jakovljević
1.B
Dražen Vinković
1.C
Ljiljana Hrkač
1.D
Marina Baranašić
Razred Roditelj
2.A
Lea Henc
2.B
Veseljko Kurta
2.C
Renata Pjajčik
2.D
Sanjin Milošević
Razred Roditelj
3.A
Nataša Hrga
3.B
Damir Strunjak
3.C
Alenka Bašić
3.D
Darko Rupa
Razred Roditelj
4.A
Katarina Ćurak
4.B
Kristina Bajza
4.C
Marija Čurćija
4.D
Hrvoje Pokos