Vijeće roditelja

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar
Razred Roditelj
1.A
Sanja Vinković Krnjol
1.B
Marijana Lovrić
1.C
Henrik Hrženjak
1.D
Ivana Katalenić
Razred Roditelj
2.A
Dubravka Jurić - Barišić
2.B
Dražen Vinković
2.C
Ljiljana Hrkač
2.D
Marina Baranašić
Razred Roditelj
3.A
Lea Henc
3.B
Veseljko Kurta
3.C
Renata Pjajčik
3.D
Sanjin Milošević
Razred Roditelj
4.A
Nataša Hrga
4.B
Damir Strunjak
4.C
Alenka Bašić
4.D
Darko Rupa