Vijeće učenika

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar
Razred Učenik
1.A
Ivano Murko
1.B
David Belošević
1.C
Karlo Valentak
1.D
Leon Babić
Razred Učenik
2.A
Gabriela Procek
2.B
Lorena Koruga
2.C
Sanjin Bukvić
2.D
Iva Markovinović
Razred Učenik
3.A
Nina Đurinić
3.B
Maja Đurđević
3.C
Silvija Starčević
3.D
Lorena Katalenić
Razred Učenik
4.A
Lucija Barišić
4.B
Marinela Muselin
4.C
Katarina Mužek
4.D
Vanesa Babec