Podijelimo znanje

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Projekt Podijelimo znanje potiče kreativno iskorištavanje slobodnog vremena, a održava se redovito od školske godine 2007./2008. Za vrijeme trajanja projekta nastavu ne drže profesori već učenici koji se dobrovoljno prijave. Oni svojim suučenicima iz škole kroz radionice, predavanja, glazbu i ples predstavljaju aktivnosti kojima se bave u svoje slobodno vrijeme. Učenici koji nisu predavači, moraju se prijaviti i prisustvovati na barem tri radionice, odnosno predavanja.

Kao i na Danima slobodne nastave, nastavnici i za vrijeme ovog projekta dežuraju na predavanjima i vode evidenciju o prisutnosti učenika, a nakon završetka projekta analiza se uspješnost te izrađuje bilten. Projekt Podijelimo znanje pandan je Danima slobodne nastave, a cilj im je uključiti što veći broj učenika u afirmiranje korisnih aktivnosti kojima se mogu baviti u svoje slobodno vrijeme te stvoriti pozitivne vrijednosne sudove o korištenju slobodnog vremena i o aktivnostima svojih kolega.