Satnica

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Tijekom pandemije nastavni sat je skraćen na 40 minuta i dva su velika odmora od 10 minuta (nakon trećeg i četvrtog nastavnog sata). Radi se po sljedećem rasporedu:

TIJEKOM PANDEMIJE

Prijepodne Poslijepodne
1. sat 8.00-8.40
0. sat 13:45-14.25
2. sat 8.45-9.25
1. sat 14:30-15:10
3. sat 9.30-10.10
2. sat 15:15-15:55
4. sat 10.20-11.00
3. sat 16:00-16:40
5. sat 11.10-11.50
4. sat 16:50-17:30
6. sat 11.55-12.35
5. sat 17:40-18:20
7. sat 12.40-13.20
6. sat 18:25-19:05

NORMALNO

Prijepodne Poslijepodne
1. sat 8.00-8.45
0. sat 13.10-13.55
2. sat 8.50-9.35
1. sat 14.00-14.45
3. sat 9.40-10.25
2. sat 14.50-15.35
4. sat 10.40-11.25
3. sat 15.40-16.25
5. sat 11.30-12.15
4. sat 16.40-17.25
6. sat 12.20-13.05
5. sat 17.30-18.15
7. sat 13.10-13.55
6. sat 18.20-19.05