Rokovi

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

ISPITI DRŽAVNE MATURE:

LJETNI ROK:

6. lipnja 2024. FILOZOFIJA

7. lipnja 2024. NJEMAČKI JEZIK A i B, VJERONAUK i ETIKA

10. lipnja 2024. ENGLESKI JEZIK A i B

11. lipnja 2024. LIKOVNA UMJETNOST i INFORMATIKA

12. lipnja 2024. FIZIKA i GLAZBENA UMJETNOST

13. lipnja 2024. PSIHOLOGIJA i GEOGRAFIJA

14. lipnja 2024. BIOLOGIJA i POVIJEST

19. lipnja 2024. POLITIKA i GOSPODARSTVO i LOGIKA

20. lipnja 2024. KEMIJA i SOCIOLOGIJA

24. lipnja 2024. HRVATSKI JEZIK (test)

25. lipnja 2024. HRVATSKI JEZIK (esej)

27. lipnja 2024. MATEMATIKA A i B 

JESENSKI ROK:

22. kolovoza 2024. HRVATSKI JEZIK (test) i FILOZOFIJA

23. kolovoza 2024. HRVATSKI JEZIK (esej) i GLAZBENA UMJETNOST

26. kolovoza 2024. FIZIKA i GEOGRAFIJA

27. kolovoza 2024. KEMIJA i SOCIOLOGIJA

28. kolovoza 2024. MATEMATIKA A i B i POVIJEST

29. kolovoza 2024. BIOLOGIJA i POLITIKA I GOSPODARSTVO

30. kolovoza 2024. ENGLESKI JEZIK A i B i LOGIKA

2. rujna 2024. NJEMAČKI JEZIK A i B, VJERONAUK i ETIKA