Rokovi

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

ISPITI DRŽAVNE MATURE:

LJETNI ROK:

2. lipnja 2023. ENGLESKI JEZIK A i B 

5. lipnja 2023. NJEMAČKI JEZIK A i B i VJERONAUK i ETIKA

6. lipnja 2023. BIOLOGIJA

7. lipnja 2023. GEOGRAFIJA

12. lipnja 2023. POLITIKA i GOSPODARSTVO

13. lipnja 2023. LIKOVNA UMJETNOST i LOGIKA

14. lipnja 2023. INFORMATIKA i POVIJEST

15. lipnja 2023. PSIHOLOGIJA i GLAZBENA UMJETNOST

16. lipnja 2023. FIZIKA i FILOZOFIJA

19. lipnja 2023. KEMIJA i SOCIOLOGIJA

26. lipnja 2023. HRVATSKI JEZIK (test)

27. lipnja 2023. HRVATSKI JEZIK (esej)

28. lipnja 2023. MATEMATIKA A i B

JESENSKI ROK:

21. kolovoza 2023. ENGLESKI JEZIK A i B i GEOGRAFIJA

22. kolovoza 2023. NJEMAČKI JEZIK A i B i SOCIOLOGIJA

23. kolovoza 2023. MATEMATIKA A i B

24. kolovoza 2023. BIOLOGIJA

25. kolovoza 2023. FIZIKA i FILOZOFIJA

28. kolovoza 2023. HRVATSKI JEZIK (test) i VJERONAUK

29. kolovoza 2023. HRVATSKI JEZIK (esej) i GLAZBENA UMJETNOST

30. kolovoza 2023. KEMIJA i LIKOVNA UMJETNOST

31. kolovoza 2023. POLITIKA I GOSPODARSTVO i POVIJEST

1. rujna 2023. PSIHOLOGIJA i INFORMATIKA