Rokovi

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

ISPITI DRŽAVNE MATURE:
4. lipnja 2021. ENGLESKI JEZIK A
7. lipnja 2021. ENGLESKI JEZIK B
10. lipnja 2021. POLITIKA I GOSPODARSTVO
11. lipnja 2021. PSIHOLOGIJA
15. lipnja 2021. NJEMAČKI JEZIK A I B
17. lipnja 2021. LIKOVNA UMJETNOST
21. lipnja 2021. HRVATSKI JEZIK A (TEST)
23. lipnja 2021. HRVATSKI JEZIK B (TEST)
24. lipnja 2021. HRVATSKI JEZIK A (ESEJ)
25. lipnja 2021. HRVATSKI JEZIK B (ESEJ)
28. lipnja 2021. MATEMATIKA A
29. lipnja 2021. MATEMATIKA B
30. lipnja 2021. GLAZBENA UMJETNOST

JESENSKI ROK:
23. kolovoza 2021. ENGLESKI JEZIK A i B i POVIJEST
24. kolovoza 2021. GEOGRAFIJA
25. kolovoza 2021. MATEMATIKA i ETIKA
26. kolovoza 2021. BIOLOGIJA i PSIHOLOGIJA
27. kolovoza 2021. POLITIKA I GOSPODARSTVO
30. kolovoza 2021. HRVATSKI JEZIK A i B (test) i GLAZBENA UMJETNOST
31. kolovoza 2021. HRVATSKI JEZIK A i B (esej) i LOGIKA
1. rujna 2021. KEMIJA i NJEMAČKI JEZIK
2. rujna 2021. SOCIOLOGIJA i LIKOVNA UMJETNOST
3. rujna 2021. INFORMATIKA i FILOZOFIJA