Natječaj za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika/-ice u nastavi

Rok za podnošenje prijava je od 19.8.2022. do 26.8.2022. godine.

O rezultatima natječaja kandidati biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.
S pomoćnikom/-icom u nastavi, Škola će sklopiti pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Prije potpisivanja ugovora kandidat koji nema položenu edukaciju o osposobljenosti za pomoćnika u nastavi mora istu proći u minimalnom trajanju 20 sati.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: