UPRAVNI REFERENTI U STRUČNOM POSJETU MAĐARSKOM PARLAMENTU

Sva četiri razreda upravnih referenata u petak i subotu 30. ožujka i 1.  travnja boravili su u Budimpešti. Cilj našeg stručnog putovanja bio je subotnji posjet Parlamentu, a u petak smo razgledali ovaj prekrasan grad. S nama je i dio učenika Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar.

Posjet je organizirala nastavnica pravne grupe predmeta Ivanka Jareb.

Najnovije vijesti: