U okviru EUsolis projekta održana Ljetna škola u Splitu

Od 8. do 10. svibnja 2024. u prostoru Elektrotehničke škole u Splitu održana je Ljetna škola koja je organizirana u sklopu EUsolis projekta. Riječ je o projektu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji se financira iz programa Erasmus+, a njegov puni naziv je Solidarna Europa za uključivo društvo (Solidary Europe for Inclusive Society). Na Školi je sudjelovala i naša knjižničarka Alica Bačeković Pavelić, uz tridesetak srednjoškolskih profesora, knjižničara i pedagoga iz 13 srednjih škola.

Koristeći znanje stečeno na dosadašnjim aktivnostima, sudionici su tijekom tri dana izrađivali nastavne materijale o temama koje promiče Europska unija, a koje će nastavnici moći koristiti u nastavi.

Timski rad i razmjena ideja te konstruktivni savjeti voditeljica projekta stvorili su poticajno stvaralačko okružje i prilike za buduću suradnju među sudionicima projekta.

Najnovije vijesti: