Treći i četvrti okrugli stol EUsolis projekta

U petak 2. veljače 2024. održan je okrugli stol u okviru EUsolis Jean Monnet projekta na temu Održivi gradovi. Na događaju se moglo sudjelovati u hibridnom obliku (uživo i online), a obilježila su ga zanimljiva izlaganja i primjeri održivog razvoja. Sudionike je na početku pozdravila izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, voditeljica EUsolis projekta. Slijedilo je izlaganje o konceptu sretnog grad te o izazovima i preprekama gradova budućnosti, o čemu je govorila izv. prof. dr. sc. Ivana Marić. Zanimljiv i konkretan primjer funkcioniranja održivog grada predstavio je Ivo Radica, gradonačelnik Visa, a o iskustva grada Karlovca i Karlovačke županije na temu održivosti govorio je Damir Jelić, bivši karlovački gradonačelnik i župan.

Viša stručna savjetnica pri Europskoj komisiji u Hrvatskoj, mr. sc. Judita Cuculić Župa, na zanimljiv je način govorila o konceptu sretnih gradova te o europskim primjerima škola koje brinu o održivosti.

Ovaj okrugli stol, četvrti po redu, održan je, kao i prethodni, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tema trećeg okruglog stola bila je Raznolikost, jednakost i uključivanje u europskom društvu, a događaj je održan 18. prosinca 2023.

Tom su prigodom zamjenica Pučke pravobraniteljice, Dijana Kesonja, univ. spec. iur., zamjenica ravnateljice Agencije za mobilnost i programe EU, Ljubica Petrović Baronica i izv. prof. dr. sc. Maja Klindžić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prvom dijelu predstavile podatke o pojavnim oblicima diskriminacije u RH, načinima uključivanja različitih skupina srednjoškolaca u programe mobilnosti te načine prevladavanja rodnog jaza u plaćama.

Nakon toga predstavljeni su priručnik „Različitosti“ koji je objavljen u okviru projekta EUsolis, te  pozitivan primjer odgojne prakse u području tolerancije i prihvaćanja različitosti među učenicima srednje Turističko-ugostiteljske škole u Šibeniku.

Na oba je događaja, putem Google Meet platforme, sudjelovala i naša knjižničarka, Alica Bačeković Pavelić.

Najnovije vijesti: