SWOT VET i Dan sigurnijeg interneta

Uoči 9. veljače Dan sigurnijeg interneta dogovorene su aktivnosti kako ovaj dan obilježiti. Učenici su podjeljeni u međunarodne skupine učenike kojima su dodjeljeni nastavnici mentori. Svaka grupa je samostalno trebala kreirati sadržaje vezane uz sigurnost na internetu.

Sadržaji su objedinjeni i postavljeni na aplikaciji Padlet. Kreirani su letci, video uradci, prezentacije.

Kolekcija radova učenika sudionika u projektu u aplikaciji Padle.

Drugi, individualni zadatak za učenike je bio da svaki učenik sudionik projekta predstavi jedan pojam vezan za sigurnost i uporabu interneta.
Kreacija radova učenika „Rječnik sigurnijeg interneta“.

Učenici sudionici projekta su sudjelovali i u kvizu znanja o sigurnosti na internetu. Naše učenice koje su predstavnice projekta u Twinspace-u su zasluženo dobile potvrde da se znaju služiti internetom na siguran način.

Biljana Ilkoski, dipl.oec.
nastavnik mentor

Najnovije vijesti: