ŠKOLSKI PROJEKT „DaktiloFest“

U vremenskom periodu od listopada 2023. do kraja siječnja 2024. , sukladno kurikulumu Škole, proveden je školski projekt DaktiloFest. Projekt se proveo u okviru predmeta Kompjutorska daktilografija, a namijenjen je učenicima prvog razreda obrazovnog programa upravni referent (grupa B = 10 učenica), kako bi se kod učenica potaknula proaktivnost, razvilo kritičko mišljenje, zaključivanje i prezentiranje.
Projekt se provodio na satovima kompjutorske daktilografije individualno, u paru i grupno. Učenice su istraživale literaturu, izrađivale plakate i prezentacije, uređivale panoe u prostorijama škole i napravile virtualnu izložbu. Cilj projekta je educirati učenice o daktilografiji, pružiti im osnovna znanja i vještine te ih potaknuti na redovito vježbanje i stjecanje praktične vještine koja će im biti korisna u svakodnevnom životu i olakšati im samostalno uključivanje na tržište rada.

Tijekom trajanja projekta, učenice su bile uključene u različite aktivnosti (pisanje činkvina na temu daktilografija, izrada plakata i prezentacijskih materijala o povijesti daktilografije, važnosti daktilografije, daktilografiji kao karijeri, praktičnoj primjeni daktilografije, tehničkim aspektima daktilografije, uporabi različitih vježbi i igara koje će pomoći učenicama razviti svoje daktilografske vještine na zabavan
način). Svaka aktivnost bila je usmjerena prema razvoju specifičnih vještina, poput
povećanja brzine i točnosti u pisanju, razvijanja kritičkog mišljenja te poboljšanja
prezentacijskih sposobnosti.

Rezultati projekta su izvrsni. Rezultati evaluacije nakon provedenog projekta pokazuju izuzetno pozitivne rezultate koji svjedoče o uspješnosti i važnosti ovog projekta. Učenice su pokazale značajan napredak u brzini i točnosti pisanja, a istovremeno su razvile sposobnost analize i zaključivanja. Analizirali smo i
identificirali snage i slabosti projekta. Osim toga, projekt je potaknuo suradnju među učenicama te ih motivirao za daljnje usavršavanje u području kompjutorske daktilografije.

Kroz projekt DaktiloFest, učenice su stekle vrijedna znanja i vještine koje će im koristiti u budućnosti. Ovaj projekt nije samo obogatio njihovo iskustvo, već je potaknuo razvoj ključnih kompetencija potrebnih za uspješno snalaženje u suvremenom društvu.

Aleksandra Hohnjec, mag.oec.

Najnovije vijesti:

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Razgovor s kandidatima

Razgovor s kandidatima za radno mjesto nastavnik/-ica engleskog jezika, održat će se u četvrtak 25. travnja 2024., s početkom u 10:30 sati, u Ekonomskoj i

Read More »