Rezultati ispita državne mature

Danas su objavljeni rezultati ispita državne mature.
Rok za žalbe počinje danas 11. rujna i traje do srijede 13. rujna u 12.00 sati.

Prigovor možete podnijeti tako da navedete konkretan ispit i konkretan zadatak na koji se žalite!
Ispunjeni obrazac pošaljite ispitnoj koordinatorici na mail gabrielakralj@gmail.com, a potpisan
obrazac OBAVEZNO donesite u školu do srijede do 12.00 sati.


Potvrdu o položenim ispitima državne mature možete podići u utorak 19. rujna od 9:00 sati u
tajništvu.

Obrazac za žalbe

Najnovije vijesti: