PROVEDBA DEBATNOG MODELA GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA (DMGOO) U NAŠOJ ŠKOLI

Hrvatsko debatno društvo (HDD) je u razdoblju od 29. kolovoza do 1. rujna 2022. godine
obavilo trening i mentorski proces za provedbu debatnog modela građanskog odgoja i
obrazovanja, na kojem je sudjelovala Ivanka Jareb, nastavnica pravne grupe predmeta.

Debatni model građanskog odgoja i obrazovanja u sklopu projekta „Demokratsko
procijepljenje“ – trening


Trening se provodi u sklopu projekta “Demokratsko procijepljenje” koji Hrvatsko debatno
društvo provodi u partnerstvu s Udrugom gradova RH, Udrugom hrvatskih srednjoškolskih
ravnatelja i Fondacijom Fundatum. Projekt je sufinanciran u iznosu od 140.000 EUR u sklopu
financijskih podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog
prostora i Norveških grantova.


Sudionici treninga upoznati su s planiranim tokom projekta, usvojili su znanja iz područja
osnove debate – argumentacija, pobijanja, kritičkog razmišljanja i samim pojmom –
Deliberacija u kontekstu građanskog odgoja i obrazovanja.


Trening se sastoji od tri faze i u konkretnom slučaju je namijenjen nastavnicima srednjih
škola i edukatorima neformalog obrazovanja s područja rada s mladima u Vukovarsko-
srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Sisačko-
moslavačkoj, Karlovačkoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Cilj sudjelovanja u projektu je osnažiti sudionike (nastavnike) za provedbu debatnog modela
građanskog odgoja i obrazovanja i time omogućiti mladima da sudjeluju u rješavanju
problema na koje svaki dan nailaze u svojim zajednicama i kroz taj proces pokazati što znači
život u demokraciji i što sve treba znati za uspješno funkcioniranje građanskog društva.


Tijek projekta
Prvi obvezni modul u trajanju od 12 sati održan je online, dok završni (opcionalni) zajednički
modul od 6 dana uživo okuplja sve sudionike (ljeto 2023.)


Između 2 treninga slijedi mentorski proces pri provedbi debatnog modela građanskog odgoja
i obrazovanja i obuhvaća kontinuirani rad s učenicima. Grupa od 6 trenera HDD-a pružat će
online i uživo mentoriranje i potporu educiranim nastavnicima kako bi osigurali kvalitetu i
pomogli održavanju aktivnosti. Planirano je da svaku školu i zajednicu u kojoj je u sklopu
projekta započela provedba DMGOO-a treneri HDD-a posjete jednom kvartalno kako bi
pružili potporu izvoditeljima na terenu. Svaki će izvoditelj istovremeno moći neometano
komunicirati s trenerima putem online servisa ZOOM.


Vezano uz provedbu projekta dogovorena je suradnja s učenicima i nastavnicima
Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar te se nadamo povezivanju s drugim Školama
uključenim u ovaj projekt.


Naša prva aktivnost u šk.god. 2022./2023. je započeti s radom debatnog modela građanskog
odgoja i obrazovanja (DMGOO) u svojoj zajednici.


DMGOO uključuje okupljanje učenika škole u debatne klubove u kojima raspravljaju o
ključnim temama povezanim uz demokratsku kulturu, građansku svijest, interkulturni dijalog,
prihvaćanje i uvažavanje drugačijeg te građanski angažman. Ishod rada u debatnim klubovima
je priprema učeničke deliberacije vezano uz problem koji su uočili kroz rad u klubu.

O učeničkoj deliberaciji slijedi više u sljedećoj objavi.


Pozivamo sve zainteresirane učenike i nastavnike, kao i članove stručne službe naše
škole, da se uključe u rad školskoga debatnog kluba i provedbu debatnoga modela
GOO-a u školskoj godini 2022./2023.!

Najnovije vijesti: