PREDSTAVLJANJE POEZIJE KREŠIMIRA BAGIĆA I  PISANJE ZAMIŠLJENOG INTERVJUA S AUTOROM

U ponedjeljak 21. ožujka 2022. godine u kabinetu informatike Aleksandra Hohnjec, dipl.oec. i knjižničarka Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, Tatjana Kreštan, prof. zajedno su održale sat Poslovnih komunikacija u 2.b razrednom odjelu. Povod suradnji bio je Svjetski dan pjesništva, a tema sata „Predstavljanje poezije Krešimira Bagića i pisanje zamišljenog intervjua s autorom“. Učenici su saznali ponešto o biografiji autora i njegovu pjesničkom stvaralaštvu, pri čemu su i sami aktivno sudjelovali u interpretaciji pjesama. Potaknuti vlastitim doživljajem poezije osmišljavali su intervju s Krešimirom Bagićem. Ishodi učenja su u potpunosti realizirani, a ostvarena je i suradnja između dvije škole. Provedena je evaluacija nastavnog procesa iz perspektive učenika, pri čemu su učenici visokim ocjenama ocijenili suradnički sat i izrazili želju za ovakvim oblikom nastave.

Najnovije vijesti: