PREDAVANJE JAVNE USTANOVE RAZVOJNA AGENCIJA BBŽ UČENICIMA NAŠE ŠKOLE KOJI U FAKULTATIVNOJ NASTAVI UČE PISATI PROJEKTE

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar jedina je škola u Republici Hrvatskoj koja svoje učenike kroz fakultativnu nastavu uči pisati projekte.  Fakultativne predmete „Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte 1 i 2“ učenici slušaju u trećem i četvrtom razredu, a nastavu im drži nastavnica ekonomske grupe predmeta Gabriela Kralj Bartovčak.

Na taj način naši učenici stječu konkretna znanja koja su vrlo tražena na tržištu rada, a Škola im na kraju nastavne godine izdaje i potvrde s usvojenim znanjima.

U sklopu fakultativnog premeta „Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte 2“ učenici završnih razreda imali su priliku poslušati predavanje djelatnika Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu kojega su sa učenicima pričali o znanjima koja su učenici dosad usvojili. Potkrijepljeno primjerima iz prakse, predavanje je obuhvatilo poslove Odjela za pripremu projekata te Odjela za provedbu projekata te Ustanove. Učenici su također upoznati sa ukupnim obavezama ustanove kao regionalnim koordinatorom.

Slična suradnja sa Javnom ustanovom Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije dogovorena je i za slijedeću školsku godinu, zahvaljujući kojoj će i iduća generacija učenika biti informirana o poslovima Ustanove, uoči njihovog nastavka školovanja ili stupanja na tržište rada na kojem ovakva znanja daju nepobitnu prednost i konkurentnost.

Najnovije vijesti: