Poziv na testiranje

Poziv na testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto domar –
kotlovničar na neodređeno puno radno vrijeme

Pravni izvori i akti škole za pripremu kandidata za radno mjesto domara – kotlovničara
-Statut Škole nalazi se nalinku: http://ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/wpcontent/uploads/2020/09/Statu-2020.pdf
-Pravilnik o radu Škole nalazi se na linku: http://ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/wpcontent/uploads/2019/05/Pravilnik-o-radu-2019..pdf
-Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim
poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/2011)
-Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
-Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)
-Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
-Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Testiranje će se održati u srijedu 14. listopada 2020. u 15,30
sati u podrumskim prostorijama škole.

KANDIDATI NEKA OABAVEZNO PONESU ZAŠTITENE MASKE

Najnovije vijesti: