Održan okrugli stol na temu “Mladi i aktivno društvo Europske unije”

U ponedjeljak 16. listopada 2023. održan je prvi okrugli stol u okviru projekta EUsolis na temu “Mladi i aktivno društvo Europske unije”. Održan je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u hibridnom obliku, a na njemu su sudjelovale i naša knjižničarka Alica Bačeković Pavelić te nastavnica pravnih predmeta Ivanka Jareb.

Nakon pozdravnog govora voditeljice projekta, izv. prof. dr. sc. Kosjenke Dumančić, uvod u program okrugloga stola prezentirala je dr. sc. Ana Rep koja je i moderirala cijelu edukaciju. Središnji dio čitavog programa bila su dva vrlo interesantna i zanimljiva predavanja nastavnika koji rade u školama koje su škole ambasadori Europskog parlamenta. Marko Miočić, profesor iz Prve riječke hrvatske gimnazije podijelio je primjere dobre prakse sa sudionicima te predstavio EPAS projekt u kojemu njegova škola sudjeluje, dok je profesorica Nataša Vinković iz Gimnazije Vukovar govorila na koji način njezina škola provodi brojne aktivnosti vezane za EU teme.

Predavanja spomenutih profesora potaknula su zanimljivu raspravu nakon koje su predstavljeni rezultati ankete provedene na edukaciji na temu Mladi i aktivno društvo Europske unije koja je za nastavnike i knjižničare u okviru EUsolis projekta održana u ožujku 2023. godine. Nakon toga uslijedio je interaktivni kviz za sudionike kojim se željelo dobiti još više informacija i primjera dobre prakse vezanih za rad s mladima i njihovoj edukaciji o EU temama, a na kraju je predstavljen i priručnik Mladi i aktivno društvo EU-a, autorica izv. prof. dr. sc. Kosjenke Dumančić, dr. sc. Ane Rep i Marije Šimunović, prof., viši knjižničar.

Sudjelovanje na ovakvim edukacijama značajne su i korisne jer dobivene informacije pomažu profesorima i knjižničarima u širenju vrijednosti i znanja o EU među mladima.

Alica Bačeković Pavelić, prof. i dipl. bibl.

Najnovije vijesti: