OBAVIJEST – DRŽAVNA MATURA

Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Rok za prigovore je do petka 16. srpnja u 12.00 sati. Eventualne konkretne prigovore javite putem maila ispitnoj koordinatorici.

Konačni rezultati su u srijedu 21. srpnja.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature je u petak 23. srpnja u 10.00 sati u prostorijama škole. Potvrde dobivaju svi učenici koji su položili bar jedan ispit.

Prijave za jesenski rok državne mature su od 23. do 31. srpnja 2021. Ispite prijavljujete na isti način kao što ste prijavljivali za ljetni rok. Također morate ponovno prijaviti i željene studije. Ispite mogu prijaviti svi koji žele ispraviti negativnu ocjenu s ljetnog roka. Učenici koji su dobili pozitivnu ocjenu iz nekog predmeta, a žele ju popraviti, također mogu prijaviti ispit u navedenom terminu, ali imaju obavezu platiti 175 kn po ispitu.

Najnovije vijesti: