Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika/ce matematike nepuno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava je od 11.10.2023. do 18.10.2023. godine.
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca matematike nepuno radno vrijeme “ na adresu Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: