Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na mjesto nastavnika/ce ekonomske grupe predmeta

Rok za podnošenje prijava je od 26.1.2024. do 2.2.2024. godine

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta “ na adresu Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: