Natječaj za upis u 1. razred u školskoj godini 2019./2020.

Termini uprisa:
15.7.2019. (ponedjeljak) od 8:00 do 16:00 sati
16.7.2019. (utorak) od 8:00 do 16:00 sati

  • donijeti: upisnicu (protpisanu od udenika i roditelja),
    potvrrlu nadleZnog Skolskog lijednika (sa Zavoda za javno zdravstvo)
    dokurnentaciju za dokaz dodatnih bodova (oni koji imaju dodatne bodove)
  • Učenici koji upisruju program Ekonomist, mogu se tijekorn dostave upisnica opredijeliti i za falkultativno udenje ( MOGU ALI NE MORAJU) 2. stranog jezlka- njemadkog ili francuskog

    Cijeli natječaj pogledaj klikom na Natječaj

Najnovije vijesti: