Natječaj za učenike „Svi za struku, struka za sve!“

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Riječ je o projektu mobilnosti koji je Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar odobrila Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa
Erasmus+ te dala financijsku potporu iz koje su pokriveni svi troškovi: pripreme, prijevoza, smještaja i organizacije stručne prakse/praktične nastave.


Projektom se želi omogućiti stjecanje kompetencija u ekonomskim i upravnim zanimanjima kako bi učenici u budućnosti bili konkurentniji na tržištu rada. Projekt će uključiti ukupno 26 učenika i 3 nastavnika/ce u pratnji: smjer ekonomist 16 učenika, smjer upravni referent 10 učenika.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi učenici koji ove školske godine, 2021./2022., polaze drugi, trećii četvrti razredsmjera ekonomist i upravni referent. Učenicima će se osigurati zaštita osobnih podataka na način da će sami odabrati šifru pod kojom će se voditi njihova prijava.

Kriteriji za odabir učenika:

  1. opći uspjeh i vladanje učenika u prethodnoj školskoj godini,
  2. zaključna ocjena iz engleskog jezika u prethodnoj školskoj godini,
  3. motivacijsko pismo napisano na hrvatskom i engleskom jeziku (motivacija za učenjem i stjecanjem novih kompetencija i iskustava),
  4. razgovor s povjerenstvom,
  5. aktivnosti u ovoj školskoj godini (izvannastavne aktivnosti, fakultativni predmeti)
  6. preporuka nastavnika (nakon pravodobno poslane potpune dokumentacije, svaki nastavnik/ca može samo jednom od kandidata napisati preporuku).

Rok za podnošenje prijave je 8 radnih dana od dana objavenatječaja osobno na adresu Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar (tajništvo Škole), odnosno od 11. do 20. listopada 2021. godine. Učenici koji se prijavljuju na natječaj trebaju napisati motivacijsko pismo te ga dostaviti zajedno s prijavom i potpisanom suglasnosti roditelja u tajništvo Škole.

Vrijeme provedeno na mobilnosti u Dublinu učenicima je opravdano, učenici za to vrijeme obavljaju stručnu praksu/praktičnu nastavu. Učenicima će biti izdana potvrda o obavljenoj stručnoj praksi od strane partnerske organizacije koja će im poslužiti kao preporuka pri zapošljavanju ili sudjelovanju u sličnim projektima.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole do 29. listopada 2021. godine. Uvid u natječajnu dokumentaciju i predaju žalbu moguće je izvršiti u roku od 2 radna dana od objave rezultata natječaja u uredu ravnatelja. Žalbe se zaprimaju isključivo pisanim putem. Rok unutar kojeg će biti dostavljen odgovor na žalbu je 8 radnih dana od dana zaprimanja žalbe.

Obrazac suglasnosti roditelja ovdje

Obrazac za prijavu i uputa za pisanje motivacijskog pisma ovdje

Cijeli natječaj pogledaj ovdje

Najnovije vijesti: