Natječaj za radno mjesto stručni suradnik – pedagog

Rok za podnošenje prijava je od 1.2.2022. do 8.2. 2022. godine
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj –
stručni suradnik – pedagog “ na adresu Ekonomska i birotehnička škola
Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i
nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u
roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u
radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: