Natječaj za radno mjesto spremačice

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa radno mjesto spremačice, zamjena za bolovanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od (8) osam dana od objave na web stranici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, sukladno članku 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: