Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce sociologije

Rok za podnošenje prijava je od 27.9.2022. do 4.10.2022. godine
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj –
nastavnik/ca sociologije“ na adresu Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar,
Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i
nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u
roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u
radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: