Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce hrvatskog jezika

Rok za podnošenje prijava je od 23.12.2022. do 30.12.2022. godine

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca hrvatskog jezika “ na adresu Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.


Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u
roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u
radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: