Natječaj za radno mjesto nastavnik/ca informatike – zamjena

Rok za podnošenje prijava je od 11.10.2021. do 18.10.2021. godine
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj –
nastavnik/ca informatike zamjena“ na adresu Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: