Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce informatike

Rok za podnošenje prijava je od 19.4.2023. do 26.4.2023. godine.
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj –
nastavnik/ca informatike zamjena“ na adresu
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i
nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u
roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u
radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: