Natječaj za pomoćnika u nastavi

POSEBNI UVJETI:

  • punoljetnost
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
  • da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen za kaznena djela za koju se goni po službenoj dužnosti sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti
    sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Cijeli natječaj pogledaj klikom na Natječaj

Najnovije vijesti: