Natječaj za nastavnike „Svi za struku, struka za sve!“

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar raspisuje Natječaj za odabir tri nastavnika/ce u pratnji za mobilnost, Erasmus+ projekt: „Svi za struku, struka za sve!“, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Riječ je o projektu mobilnosti koji je Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar odobrila Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+ te dala financijsku potporu iz koje su pokriveni svi troškovi: pripreme, prijevoza, smještaja i organizacije stručne prakse/praktične nastave.

Odabrani nastavnici pratit će 26 učenika (16 učenika smjera ekonomist i 10 učenika smjera upravni referent) koji će obavljati dvotjednu stručnu praksu u Dublinu (Irska) u razdoblju od 19. ožujka do 2. travnja 2022. godine (postoji mogućnost korekcije navedenih datuma mobilnosti).

Kriteriji za odabir nastavnika u pratnji:

 • kandidat je nastavnik/ca Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar,
 • motivacijsko pismo,
 • popunjena prijava za natječaj,
 • razgovor s povjerenstvom.
  Prednost pri odabiru:
 • izrazita motivacija za vođenje dokumentacije, pripremu učenika za mobilnost i upravljanje grupom,
 • aktivnost nastavnika u pisanju projektnog prijedloga za ERASMUS+ programe.
  Obaveze nastavnika u pratnji:
   pratnja učenicima za vrijeme trajanja mobilnosti, nadzor u mjestu boravka učenika tijekom
  mobilnosti i sigurnost za vrijeme putovanja u i iz inozemstva, kao i za vrijeme boravka u
  inozemstvu,
   pomoći učenicima u izvršavanju svojih obveza sukladno Ugovoru o učenju i u svakodnevnim
  situacijama te biti dio procesa mentoriranja učenika i praćenja njihovog rada,
   paziti da učenici savjesno izvršavaju svoje obaveze te pratiti njihov napredak kao i cjelokupni
  proces stručne prakse, o čemu će po povratku obavijestiti projektni tim, što će poslužiti za
  kasniju evaluaciju,
   pomoći koordinatoru projekta u organizaciji i provedbi svih potrebnih priprema prije same
  mobilnosti (kulturoloških, stručnih, financijskih i jezičnih priprema, sudjelovanje u organizaciji
  i održavanju sastanka).

Postupak prijave:
Nastavnik koji se prijavljuje na natječaj za sudjelovanje u projektu dužan je napisati motivacijsko pismo te ga dostaviti zajedno s prijavom u tajništvo Škole. Obrazac motivacijskog pisma kao i obrazac za prijavu nalaze se u prilogu poziva. Kandidatima će se osigurati zaštita osobnih podataka na način da će sami odabrati šifru pod kojom će se voditi njihova prijava.

Rok za prijavu na natječaj je do 13. listopada 2021. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole do 20. listopada 2021. godine. Uvid u natječajnu dokumentaciju i predaju žalbu moguće je izvršiti u roku od 2 radna dana od objave rezultata natječaja u uredu ravnatelja. Žalbe se zaprimaju isključivo pisanim putem. Rok unutar kojeg će biti dostavljen odgovor na žalbu je 8 radnih dana od dana zaprimanja žalbe.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje

Prijavnica ovdje

Motivacijsko pismo ovdje

Najnovije vijesti: