Natječaj za nastavnika

Natječaj za nastavnika matematike, hrvatskog jezika, sociologije i njemačkog jezika. Prvi dan natječaja 19.10.2020.

Više o:
Natječaj za nastavnika matematike
Natječaj za nastavnika hrvatskog jezika
Natječaj za nastavnika sociologije
Natječaj za nastavnika njemačkog jezika

Rok za podnošenje prijava je od 19.10.2020. do 26.10.2020. godine

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj –
naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“ na adresu Ekonomska
i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000
Bjelovar.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i
nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni
u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je
primljen u radni odnos.

Najnovije vijesti: