Natječaj za nastavnika matematike

Prvi dan natječaja 1.3.2021.

Nastavnik/nastavnica matematike na određeno nepuno radno vrijeme – jedan izvršitelj – zamjena za rodiljni odnosno roditeljski dopust dopust

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od (8) osam dana od objave na web stranici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar,
sukladno članku 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je od 1.3.2021. do 8.3.2021. godine

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“ na adresu Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s kandidatom koji je primljen u radni odnos.

Cijeli natječaj pogledaj klikom na Natječaj

Najnovije vijesti: