Natječaj za nastavnika/cu ekonomske grupe predmeta

Nastavnik/ca, ekonomske grupe predmeta 22 sata nastave tjedno na
određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog odnosno
roditeljskog dopusta

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43000 Bjelovar
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 06.03.2019. do 13.03.2019. godine

Cijeli natjelaj pogledaj klikom na Natječaj

Najnovije vijesti: