Natječaj za nastavnika/cu ekonomske grupe predmeta

Nastavnik/ca, ekonomske grupe predmeta 11 sati nastave tjedno na
određeno nepuno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog
odnosno roditeljskog dopusta

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43000 Bjelovar
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 12.09.2018. do 19.09.2018. godine

Cijeli natječaj pogledaj klikom na Natječaj

Najnovije vijesti: