NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/0, 69/17.) Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Škole: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Cijeli natječaj pogledaj ovdje.

Najnovije vijesti: